Copyright

All fakta som finns här på Rms Titanic World har webbmastern fått tillstånd att använda från ursprungskällan och ni hittar källorna till dem på hemsidan. Enbart för att
informationen visas på denna webbplats betyder det inte att det är i public domain eller fritt att kopiera, publicera eller distribuera. En stor del av material på denna webbplats
omfattas av Omdömen tillämpliga lagar om upphovsrätt. Läs följande riktlinjer mycket noggrant.

Om du vill använda information på din egen hemsida så du är mer än välkommen att länka till Rms Titanic World men ska du inte kopiera hela sidor för att sätta det på din
egen hemsida.

Vad kan jag göra med det material som finns på denna hemsida?

 • Material från denna webbplats kan ses, kopieras eller skrivas ut för personligt, privat och akademisk användning.

 • Det innebär att du kan inkludera text och bilder i ditt skolprojekt (exklusive webbplatser) så länge som en fullständig citat ingår (se nedan).

 • Du bör använda denna webbplats som du skulle använda en bok. dvs Du bör använda det som referensvärde, men du bör inte kopiera text. Kort sagt, bör du använda
  en rad olika källor och sätta saker i egna ord.

 • Du måste alltid erkänna dina källor och referensa dem på lämpligt sätt. dvs om du använder RTW som en resurs måste du säga det tydligt.

 • Se alltid till att upphovsrätt, bidragsgivare listor, uppgifter om författarskap, ägande, bekräftelse och referenser som redan förekommer i texten är oförändrade. Det räcker
  inte att bara kredit RTW, måste du också kreditera de enskilda medarbetare till sidan du använder.

 • Det är oetiskt och i vissa fall olagligt att presentera någon annans arbete som ditt eget, detta kallas plagiat. Inte bara är detta orättvisa och oetiskt, du kommer också att
  cementera några misstag som finns i källan du kopierar.

 • Lärare får använda den information som finns på hemsidan i undervisningssyfte.

 • Hur man kan citera hemsidan?

 • Rms Titanic World eller www.rmstitanicworld.com
 • Hur kan jag få tillåtelse att använda matrialet på Rms Titanic World?

 • Genom att skicka ett mejl till webbmastern. Du hittar e-mail adressen i Kontakta
 • Copyright © Rms Titanic World