Varför jag har lagt till förklaringar är pga att det finns en del ord som kanske är lite svåra att förstå så jag har tagit mig tiden att helt enkelt att förklara vad orden menas:

Akter: Bakre delen av en båt eller ett fartyg.

Akterut: Mot aktern till på ett fartyg.

Altimeter: Instrument för att mäta avståndet från havsbottnen.

ANGUS: Akronym för Acoustically Navigated Geological Underwater Surway. Obemannad djuphavsutforskiningsteknologi bestående av en slädliknande
sammansättning av stålrör och stillbildskamror att anvädas för visuell fotografisk granskning av havsbottnen.

Argo: Havsutforskningsanordning bestående av en stålsläde utrustadmed videokamror som tar rörliga tv-bildersom överförs via kabel till ytan medan den dras vid ändan
av en lång kabel 18-30 m ovan havsbottnen.

Babord: Vänstra sidan av ett fartyg.

Back: Förligaste delen av ett fartygs övre däck.

Bog: Förliga delen av ett faryg.

Brygga: Bryggan är en upphöjd (och vanligen inbyggd) plattform eller konstruktion i fartygets främre del med god sikt föröver och
varifrån fartyget navigerar.

Båtdäck: Fartygsdäck där livbåtarna bärs upp av dävertar. I Titanics fall båtdäck där det översta däcket.

CQD: Morsenödsignal som användes av fartyg ute till havs under radiotelegrafins första år.

Dikt styrbord: 1912 betydde ordern "dikt styrbord" att mannen vid styrratten skulle vrida ratten åt babord, inte styrbord och då skulle rodret och sålunda fartyget gira åt
babord. Detta bruk var en kvarleva från den tiden då fartyget styrdes med en rorkult eller styrstång och inte med en styrratt. Rorkulten var direkt förenad med
roderhjärtstocken. Så om man ville att fartyget skulle gira babord måste man föra rorkulten åt styrbord. Användningen av dessa "rorkultsorder" började försvinna efter
Första Världskriget och var helt ur bruk i mitten av 1930-talet.

Dävertar: Kranliknande armar ombord på ett fartytg som används för att fira ner livbåtar.

Ekolod: Elektronisk lodningsapparat för att avgöra havsdjupet under fartyget.

Expansionsförband: Inbyggd fog på ett fartygs överbyggnad som medger viss flexibilitet.

Fiberoptik: Överföring av information genom ljusimpulser längs hårtunna glasfiber.

För: Främre delen av en båt eller ett fartyg.

Förpikstank: En liten vattentät avdelning i fartygets bog som kan fyllas med vatten eller pumpas ut för att man skall kunna reglera fartygets djupgående.
Det finns en liknande anpassningstank i den aktra delen av fartygsskrovet.

Föröver: Mot fören till av ett fartyg.

HMHS: His/Her Majesty's Hospital Ship.

Hopfällbara A, B, C och D: Låga och breda livbåtar med träköl och sidorav segelduk, som var nerfällda vid instuvning och restes när båtarna skulle användas.
Titanic hade fyra av dessa Engelhardt "surfbåtar", vagt kallade hopfällbara

IFREMER: Akronym för det franska nationella institutet för oceanografi (Instiut Français de Recherches pour l'Exploitation des Mers ).

IMM: Internatil Mercantile Marine

International Ice Patrol: Bildades 1913 som ett direkt resultat av Titanics förlistning för att bevaka havsfarlederna i Nordatlanten under
ledningen av amerikanska kustbevakningen.

Jason: Obemannad ROV (Remotely Operated Vihicle, vs fjärrstyrd farkost), nu under konstuktion. Jason anbringas på Argo vid en kabel. Denna utforskningsrobot för
undervattensbruk har ett eget framdrivningsystem, skall utrustas med ljus och stereokamror och kommer att kunna arbeta i svåra och farliga områden samt
kunna samla prov från havsbottnen.

Jason Junior, JJ: Prototyp för Jason roboten (beskriven ovan) som användes från Alvin för att undersöka Titanic.

Kabyss: Fartygets kök.

Klys: Metallfodrade öppningar eller korta rör i fartyget genom vilka förtöjningståg eller ankarköttingar leds.

Knop: En knop är hur fort ett fartyg åker. En knop är 1,852 km/h.

Köl: En rad längsgående stålplattor utmed fartygsbottnens mitt; "ryggraden" på vilken fartygskonstruktionen byggs upp på.

Landgång: Passageraringång till ett fartyg.

Lastrum: Utrymmen under fartygsdäck där lasten förvaras.

Lovart: Område som vetter mot det håll varifrån vinden blåser.

Mellandäck: Del av fartyget som anvisats för passagerare som reser för den billigaste taxan, vanligen emigranter.

Midskepps: Mittersta delen av ett fartyg.

Morselampa: Lampa som används för att signalera moreskod.

Nautisk mil: Samma som sjömil.

Pollare: Upprätta metallstolpar på ett fartyg eller en kaj kring vilka förtöjningslinor fastgörs.

Poopdäck: Överbyggnad akterut på ett fartyg.

RMS: Royal Mail Steamer.

Rostiklar: Mycket sköra, rödbruna roststalaktiter som hänger ner, upp till en meter långa.

SAR: Fransk akronym för Sonar Acousitque Remorqué en mycket noggrann, djupbogserad side scan sonar som utvecklats av fransmännen.
Dess "bilder" som tas med ljudvågor under vatten är nästan lika tydliga som visuellt tagna bilder.

Sjökort: Karta av en del av havet som visar någon kustlinje, klippor, rev, grund etc.

Sjömil: Internationell avståndsenhet till havs. 1 sjömil = 1852 meter.

Skott: Lodrät skiljevägg inuti ett fartyg som delar det i avdelningar.

Skrov: Ett fartygs huvudkropp, bortsett från master, rigg, överbyggnad och innanmäte.

Skrovplåtar: Stålplåtar som fogats samman och som täcker fartygets spant. (På Titanic var skrovplåtarna vanligen mindre än 2,5 cm tjocka).

SOLAS: Saftey Of Life At Sea.

Sonar: Instrument som används för att spåra och lokalisera undervattensföremål genom reflekterande ljudvågor
(akronym för sound navigation ranging).

SOS: Allmän nödsignal som används av fartygstelegrafister när de sänder morsekod. SOS efterträdde den tidigare nödsignalen, CQD,
den 1 juli 1908. SOS sänds utan mellanrum mellan bokstäverna. Signalen valdes för att den kunde sändas lätt tätt efter
varandra. (Vid telefoni är det allmänna nödanropet "Mayday").

Styrbord: Den högra sidan av ett fartyg.

Styrhytt: Litet överstäckt utrymme på bryggan där fartygets styrratt finns.

Transponder: Akustiskt undervattenssignalsystem som används vid navigering av undervattensutforskningsfarkoster. En "sonarisk"
motsvarighet till radiosignal.

Welldäck: Det lägre däcket mellan överbyggnaden och fartygets back eller poopdäck.

Copyright © 2013- Rms Titanic World