Här så kan man se hur många som överlevnde i procent (%) i alla tre klasser samt i besättning.

Första klass Andra klass Tredje klass Besättning Musiker Alla ombord Livbåtar


Copyright © 2013- Rms Titanic World