Idén om tre jätte fartyg

Beslutet om att bygga tre kolossala fartyg togs i 1907 under en middag hemma hos Lord William Pirrie, ordförande för Harland & Wolff. Under den kvällen träffade Pirrie
Joseph Bruce Ismay, ordförande i White Star Line och president för International Mercantile Marine (IMM) en grupp av rederier som ägs av den berömde amerikanske
finansmannen John Pierpont Morgan. 1901 beslutade Morgan att ansluta den ökande konkurrensen mellan rederier för transatlantiska resor mellan Europa och Amerika.
Den massiva vägen av invandring (12 miljoner korsade Atlanten, enbart till New York, mellan 1892 och 1920) hade gjort den linjen mycket lönsam och överlägsenhet av
de två ledande brittiska företag som var Cunard Line och White Star Line som var redan allvarligt hotade utav tyska, franska och italienska företag. År 1902, tre år
efter döden av Thomas Henry Ismay (grundare av White Star Line) beslutade hans son Bruce att acceptera det erbjudande han hade fött från IMM och sålde bolaget. Denna
utveckling lämnade Cunard som den enda oberoende brittiska linjen.

Mannen som finansierade dem här tre fartygen var John Pierpont Morgan. Han som designade Titanic var Lord Pierre, ägare utav skeppsvarvet Harland & Wolff. Varvschefen var
Thomas Andrews. Men innan man kunde börja med att bygga dem här fartygen så fick man göra om hela skeppsvarvet, städda ut det gamla och in med det nya. Man blev
tvugna att installera var nya ramper, ställningar osv. Man vart tvungen att bygga om hela skeppsvarvet för att kunna bygga dem här tre fartygen. Så den 16 december 1908
så inleddes kölsträckningen utav Olympic. Drygt 3 månader senare så inleddes kölsträckningen utav Titanic som låg brevid Olympic. Fartygen blev nitade både manuellt
och hydraliskt.

White Star Line hade gjort en hel del reklam för både Olympic och Titanic. På en poster så visades Olympic/Titanic vid några utav världens högsta föremål så som en pyramid,
Empire State Building samt en del andra byggnader. Orsaken till att man gjorde så var för att man vill visa hur stora deras fartyg var.

Olympic, Titanic och Britannic var byggda i den så kallade Olympic-klassen. Man ansåg att dem här fartygen skulle bli dem lyxigaste som världen någonsin skåddat.
Det fartyg som blev mest känd utav dem här tre var Titanic som sjönk på sin jungfruresa. Både Olympic och Britannic tjänst gjorde under Första Världskriget som laseret fartyg.
Ett laseret fartyg är ett fartyg som har olika markeringar på vilket slaggs fartyg det är. Som t.ex att Britannic var målat vit med fyra (4) röda kors på både styrbord och babord
vilket indekerade på att hon var ett sjukhus fartyg som hade sårade soldater med sig till land och fick därför inte bli attackerad utav fienders fartyg.

Den tid då man byggde dem tre systrarna hette den edvardianska tiden (engelska: Edwardian era eller Edwardian period) som är en period i Storbritanniens historia som sträckte sig
från 1901 till 1910, det vill säga då kung Edvard VII:s regeringstid varade. Drottning Viktorias död i januari 1901, då hennes son Edvard efterträddes tronen, markerade övergången
från den viktorianska tiden till den edvardianska. Ofta drar man gränsen för den edvardianska tidens slut något efter kungens död 1910, till exempel vid Titanics undergång 1912
eller Första Världskrigets utbrott 1914.


Copyright © Rms Titanic World